Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

Meeting International 2018 Tombola

Hei sinn d’Gewënner vun eiser Tombola vum Meeting International 2018:

826 , 426 , 670 , 540 , 429 , 547 , 1257 , 800 , 680 , 955

D’Gewënner kënnen sëch beim Pierre Hensgen ënnert der Nummer 691570695 oder per email ënnert der Address phensgen@pt.lu mellen.