Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

Laanglaf um Bierg

Super flotten Owend zu Schëffleng. Spontan hu sech eng 14 Langlaafbegeeschtert getraff fir zesummen e puer Ronnen ze dréinen während  50 Minuten.

D’Equipen:caslanglauf1

Christan Laplume / Patrick Ney               33 Ronnen

 Pierre Weimerskirch / Hensgen Luc      30 Ronnen

Christan Krombach / Jhemp Ernzen      28 Ronnen

Pol Flesch / Antoine Mores                       28 Ronnen

 Pascal Jentges / Raphael Jentges           28 Ronnen

Hensel / Gretel                                            28 Ronnen

Martine Schmitt / Pierre Hensgen          20 Ronnen

Merci dem CA Schëffleng fir d Ennerstetzung bei sou enger Inititativ.