Willkommen beim Cercle Athletique Schifflange

Challenge Tageblatt 5

Den leschten Samsden hun mier den Challenge Tabeblatt 5 um Bierg organiséiert.
Iwwer 240 Kanner hun bei dësem Challenge Tageblatt matgemaach. Dobéi haaten mir insgesamt 23 Kanner an denen 4 Altersklassen um Start.

D’Resultater kann een hei fannen.

Och e grousse Merci un all d’Benevolen déi eis gehollef hun dass dësen
Meeting an och d’Schëfflengerfest reibungsloos iwwer d’Bühn gaang ass.